Perhe- ja perintöoikeuden palvelut Forssan ja Loimaan seudulla – Apua eri elämäntilanteisiin

Ota yhteyttä >>

Notariaattipalvelut Tanja Leinonen LKV tarjoaa perhe- ja perintöoikeuden palvelut Forssan ja Loimaan seudulla luotettavasti. Palveluihini kuuluvat mm. perunkirjat, testamentit, lahjakirjat sekä edunvalvontavaltuutukset.

Hinnasto

Perhe- ja perintöasiat

 • Testamentin laatiminen 250 €

 • Testamentin tiedoksi antaminen, henkilö á 60 €

 • Avioehtosopimuksen laatiminen/rekisteröinti maistraattiin 220 €

 • Edunvalvontavaltakirja 220 €

Perunkirjoitukset ja muut työ

Perunkirjoitus

 • Pesän bruttovarojen ja pesän selvittämiseen käytetyn työmäärän mukaan, kuitenkin vähintään 450 €

Kiinteistötietojärjestelmästä otetut tulosteet:

 • Lainhuutotodistus/rasitustodistus/kiinteistörekisteriote/karttaote á 20 €

Luovutuskirjan laatiminen

 • Asunto-osakkeiden kauppakirja/lahjakirja 300 €

 • Osakkeiden tai muun irtaimen luovutuskirja 200 €

 • Kiinteistön kauppakirja/lahjakirja alkaen 400 €

Kiinteistönvälityksessä sisältyvät välityspalkkioon.

Lainhuuto- ja kiinnitysasiat

 • Lainhuuto, asian valmistelu ja asiakirjojen toimittaminen maanmittauslaitokselle 260 €

 • Lainhuuto ja kiinnitys samanaikaisesti 350 €

 • Kiinnityksen muuttaminen, purkaminen tai kuolettaminen 240 €

Palkkioiden lisäksi veloitetaan asian aiheuttamat suoranaiset kulut, kuten viranomais-, kopiointi-, matka- ym. kulut. Lainopilliset palvelut ovat pääsääntöisesti arvonlisäverollisia. Arvonlisäverollinen palkkio sisältää kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Ota yhteyttä numeroon 050 338 2718, kun tarvitset perhe- ja perintöoikeuden palveluita Forssan tai Loimaan alueella!

Ota yhteyttä >>